Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 4
K podepsání dokumentů tzv. veřejnoprávního podepisujícího, kterým tento právně jednání, lze použít pouze:
  • vlastnoruční podpis
  • kvalifikovaný elektronický podpis
  • musí být i vlastnoruční podpis i elektronický podpis