Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 5
Nařízení eIDAS stanovuje pro elektronický podpis:
  • staví ho na roveň podpisu vlastnoručního
  • vůbec se v nařízení o tomto typu podpisu nehovoří
  • nepovažuje ho za důvěryhodný
Tato otázka může mít více správných odpovědí.