Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
Zásadním východiskem svobody informací je:
  • publicita veřejné správy
  • povinnost zveřejňovat zápisy z veškerých jednání starosty obce
  • mít stanovené konzultační hodiny úřady s veřejností