Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
Jedním ze základních cílů eGovernmentu je:
  • zavést internet do každé domácnosti
  • usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času
  • zrušit osobní kontakt úřad občan a nahradit jej výhradně elektronickým kontaktem