Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 7
Oblast elektronizace veřejné správy je upravena:
  • pouze zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • pouze strategickými dokumenty vlády
  • řadou zákonů a prováděcích právních předpisů