Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 7
Referenční údaje:
  • jsou údaje, o kterých si musí občan při styku s úřady přinést potvrzení
  • jsou považovány za správné (neprokáže-li se opak) a orgány veřejné moci nemusí jejich platnost a správnost ověřovat, případně jejich doložení požadovat po dotčených subjektech (občan/podnikatel)
  • jsou údaje, jejich platnost si úřady každý rok zpřesňují obesíláním občanů