Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Hospodaření územního samosprávného celku je výkon:
  • přenesené působnosti územního samosprávného celku
  • je výhradní působnost hejtmana nebo starosty územního samosprávného celku
  • samostatné působnosti územního samosprávného celku