Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Boj proti kyberkriminalitě a ochrana osobních dat je:
  • byl Evropskou komisí řešen v letech 2007 – 2010
  • je jedním ze zásadních strategických bodů Digitální Agendy pro Evropu do roku 2020
  • je řešen pouze na úrovni jednotlivých států EU