Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Technická a organizační opatření, která musí správce při zpracování osobních údajů dle GDRP zavést:
  • musí být na té nejvyšší technologické a bezpečností úrovni. To znamená, že veškerá komunikace obsahující osobní údaje musí být šifrovaná
  • nemusí být na té nevyšší úrovni, ale správce musí řádně zvážit a vyhodnotit účinnost těchto opatření s ohledem na rizika, která zpracování osobních údajů v určitém konkrétním případě pro subjekty může mít
  • nemusí být na té nejvyšší úrovni, pokud správce uloží zaměstnancům ve vnitřním předpise povinnost mlčenlivosti a bude na její plnění řádně dohlížet