Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Povinnost stanovit účel a prostředky zpracování má správce:
  • vždy
  • pouze tehdy, pokud zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů
  • pouze tehdy, když účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů nelze dovodit z právních předpisů, které činnost správce regulují