Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně (dle GDPR transparentně) znamená mimo jiné:
  • zákaz shromažďování osobních údajů bez licence ke zpracování osobních údajů vydané Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • zákaz shromažďování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů
  • zákaz shromažďování osobních údajů pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti