Základní interní směrnice územních samosprávných celků
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Explicitní směrnice jsou:
  • Výslovně zmíněné směrnice
  • Nevýslovně zmíněné interní směrnice
  • Směrnice působící vůči veřejnosti