Základy poskytování první pomoci
10 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
V případě astmatického záchvatu pomůžeme postiženému zaujmout polohu, ve které se mu bude lépe dýchat a poté
  • pomůžeme postiženému užít léky, které má pro tento případ předepsány
  • přiložíme postiženému na krk a hrudník teplý obklad
  • uzavřeme okna, aby dovnitř neproudil chladný vzduch